Konrad Marciniuk - Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Komentarz


Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246583 | Autor: Konrad Marciniuk,
W komentarzu zostały szczegółowo omówione i wyjaśnione najważniejsze zagadnienia związane z gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, takie jak:- sprzedaż i nabywanie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa,- trwały zarząd nieruchomościami,- oddanie mienia do odpłatnego korzystania,- gospodarka mieszkaniowa i socjalna,-