Lidia Marciniak - Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury


Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248433 | Autor: Lidia Marciniak,
Przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury


Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788380928305 | Autor: Lidia Marciniak,
Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe. Procedury dotyczą takich zagadnień jak: - zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół i placówek


Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381075893 | Autor: Lidia Marciniak,
Publikacja zawiera zbiór niemal 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela oraz ustawy o pracownikach samorządowych, jak i przepisów Kodeksu pracy i aktów wykonawczych. Każda procedura wska


Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady - 2 części

Wydanie 2/2016 | Isbn 9788326486562 | Autor: Lidia Marciniak,
W publikacji Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady zostały omówione najważniejsze problemy związane z organizacją wycieczek szkolnych (krajowych i zagranicznych) w trakcie trwania zajęć edukacyjnych, a także z kwalifikacjami oraz odpowiedzialnością opiekunów i kierownika wycieczki, ich zatrudni


Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach zeszyt 3 część 1

Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326482441 | Autor: Lidia Marciniak,
Stan prawny: 1.04.2015 r. PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE Publikacja Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy oraz zasady ich wypowiadania na gruncie Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty. Opracowanie poparte zostało orzecznictwem sądów powszechnych rozst