Lidia Marciniak - Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły


Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381602075 | Autor: Lidia Marciniak,
Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Od roku szkolnego 2018/19 zmienia się procedura awansu zawodowego nauczycieli, m.in.:- wydłużona została ścieżka awansu zawodoweg


Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381248433 | Autor: Lidia Marciniak,
Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury to kompleksowy przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych nakładają na dyrektorów szkół i przedszkoli - jako administratorów danych osobowych - wiele obowiązków, w


Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381249591 | Autor: Lidia Marciniak,
Książka stanowi zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ochroną danych osobowych w szkole oraz przedszkolu dotyczące m.in.:- bezpieczeństwa przetwarzania danych na gruncie nowych przepisów oraz przygotowywania i aktualizacji niezbędnych procedur i dokumentacji;- zasad powoływania Inspektorów Ochrony Danych (IOD) w p


Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788380928305 | Autor: Lidia Marciniak,
Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe. Procedury dotyczą takich zagadnień jak: - zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół i placówek


Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381075893 | Autor: Lidia Marciniak,
Publikacja zawiera zbiór niemal 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela oraz ustawy o pracownikach samorządowych, jak i przepisów Kodeksu pracy i aktów wykonawczych. Każda procedura wska