Małgorzata Gersdorf - Prawo pracy pytania i odpowiedzi Gersdorf


Prawo pracy pytania i odpowiedzi Gersdorf

Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381246842 | Autor: Małgorzata Gersdorf,
Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w nim rozważania teoretyczne oraz ujęcie praktyczne wybranych kwestii są istotne zarówno z punktu widzenia edukacji uniwersyteckiej, jak i w praktyce stosowania prawa pracy. W publikacji omówiono problemy związane z poszczególnymi instytucja


Prawo pracy Kazusy i ćwiczenia

Wydanie 3/2012 | Isbn 9788378064930 | Autor: Małgorzata Gersdorf,
Gdzie się zaczyna problem, tam się kończy komentarz… Tak prawnicy\r\nczęsto podsumowują korzystanie z literatury przedmiotu w analizowanej\r\nprzez nich sprawie. Niniejsze opracowanie ma w swoim założeniu służyć analizie i wyjaśnianiu norm prawa pracy w tych sytuacjach, które często pojawiają się w praktyce oraz budzą szczególne wąt


Społeczne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe Komentarze Becka

Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325538897 | Autor: Małgorzata Gersdorf,
W kolejnej regulacji dokonano wydzielenia wypadków przy\r\npracy i chorób zawodowych pracowników uspołecznionych zakładów pracy, które objęto przepisami ustawy z 23.1.1968 r.\r\no świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków\r\nprzy pracy (Dz.U. Nr 3, poz. 8 ze zm.), z prawem do świadczeń\r\ndługoterminowych i jednorazowego o


Prawo pracy Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach

Wydanie 4/2011 | Isbn 9788376205472 | Autor: Małgorzata Gersdorf,
Podręcznik Prawo pracy 2011 jest próbą przybliżenia problematyki prawa pracy w pytaniach i odpowiedziach. W publikacji przedstawiono wszystkie istotne zagadnienia dotyczące tej dziedziny prawa. Sposób sformułowania pytań jest wynikiem wieloletniego doświadczenia Autorów jako egzaminatorów, a odpowiedzi na nie wskazują, jaką wiedzę pow