Małgorzata Mazurkiewicz - CIT podatki i rachunkowość Komentarz


CIT podatki i rachunkowość Komentarz

Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381245937 | Autor: Małgorzata Mazurkiewicz,
CIT. Podatki i rachunkowość to komentarz, który pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych. W dziewiątym wydaniu książki znajdziesz wszystkie najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., w tym dotyczące m.in.


CIT podatki i rachunkowość Komentarz

Wydanie 3/2012 | Isbn 9788326407659 | Autor: Małgorzata Mazurkiewicz,
Niniejszy komentarz zawiera szczegółową wiedzę dotyczącą stosowania i interpretowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. \r\nJego struktura umożliwia korzystanie z analizy poszczególnych przepisów w sposób selektywny, bez konieczności studiowania wszystkich rozdziałów. Cechą wyróżniającą publikację jest równ


CIT 2013 Komentarz Małecki Mazurkiewicz

Wydanie 4/2013 | Isbn 9788326442469 | Autor: Małgorzata Mazurkiewicz,
Duże komentarze Lex o podatku od osób prawnych w 2013 roku zawierają szczegółową wiedzę dotyczącą stosowania i interpretowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. \r\nJego struktura umożliwia korzystanie z analizy poszczególnych przepisów w sposób selektywny, bez konieczności studiowania wszystkich rozdziałów. K