Marcin Jamroży - Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych


Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247863 | Autor: Marcin Jamroży,
Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego. W publikacji znajdziesz analizę zmian wprowadzonych w podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości, mających wiązać się ze wzrostem efektywności systemu podatkowego.


Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej

Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325571863 | Autor: Marcin Jamroży,
Publikacja uwzględnia aktualny stan sprawny i opiera się na obowiązujących przepisach ustawy z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Uwzględnia także najnowszą planowaną nowelizację ustawą z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw (


Opodatkowanie spółek Litwińczuk

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380923621 | Autor: Marcin Jamroży,
Książka o opodatkowaniach spółek zawiera szczegółowe omówienie zagadnień podatkowych odnoszących się do wszystkich rodzajów spółek kodeksowych, tj. spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej.\r\n Ważne zagadnienia poruszone w publikacji: - aspekty podatk


Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788378043232 | Autor: Marcin Jamroży,
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nowa instytucja w polskim prawie obowiązująca od 15 lipca 2016 r. Jej celem jest przeciwdziałanie obchodzeniu przepisów prawa podatkowego oraz ograniczenie osiągania z tego tytułu korzyści podatkowych. \r\nOrgan podatkowy zyskał uprawnienia do samodzielnego ustalania lub określania zobowiązania poda


Opodatkowanie dochodów transgranicznych

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380921573 | Autor: Marcin Jamroży,
Książka stanowi zbiór tekstów dotyczących regulacji prawnych związanych z opodatkowaniem międzynarodowym i ich aplikacji w praktyce gospodarczej. Osią pracy są uregulowania Konwencji Modelowej OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, podatkowe uregulowania unijne i krajowe zasady opodatkowania dochodów zagranicznych oraz otrzymy