Marian Zdyb - Odpowiedzialność w ochronie zdrowia


Odpowiedzialność w ochronie zdrowia

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381288200 | Autor: Marian Zdyb,
Książka „Odpowiedzialność w ochronie zdrowia” stanowi opracowanie, w którym w sposób wyczerpujący i nowatorski przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki odpowiedzialności w ochronie zdrowia. Ma ona szczególnie doniosłe znaczenie dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Zagadnienia te mają przy tym interdyscyplinarny char


Prawo przedsiębiorców Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381288859 | Autor: Marian Zdyb,
W komentarzu omówiono przepisy ustawy − Prawo przedsiębiorców, które zastąpiły ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i jednocześnie stały się najważniejszym aktem prawnym w systemie publicznego prawa gospodarczego.


Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381280877 | Autor: Marian Zdyb,
Publikacja zwraca uwagę czytelnika na rozwiązania dysfunkcjonalne występujące w obrębie publicznego prawa gospodarczego. Zawarte w książce rozważania koncentrują się na wskazaniu rozwiązań dysfunkcjonalnych wynikających z błędnych założeń systemowych lub wadliwych rozwiązań legislacyjnych. To właśnie identyfikacja takich regul


Prawo administracyjne Zdyb

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380923614 | Autor: Marian Zdyb,
Podręcznik z prawa administracyjnego stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej i materialnego prawa administracyjnego. Omówiono w nim kwestie dotyczące m.in.:- pojęć, zasad i instytucji prawa administracyjnego,- organizacji aparatu administracyjnego, w tym podmiotów a