Marta Klimek - Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)


Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046349 | Autor: Marta Klimek,
Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym). Komentarz do nowych oraz znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422), obowiązujących od 1 stycz