Marzena Czarnecka - Prawo konsumenckie w praktyce


Prawo konsumenckie w praktyce

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325589028 | Autor: Marzena Czarnecka,
Nowela ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 17.4.2016 r. jako że znacząco zwiększa poziom ochrony praw konsumentów na rynkach, a szczególnie na rynkach usług finansowych. Głównie jej rozwiązaniom oraz potencjalnym kierunkom i problemom jej stosowania poświęcona była Krajowa Konferencja Konsumencka, zorga


Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381282246 | Autor: Marzena Czarnecka,
Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa. Dynamiczny rozwój rynku w Polsce, w tym dokonujące się zmiany na rynku energii elektrycznej, wzrost konkurencji na tym rynku a jednocześnie kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego, społeczeństwa masowej konsumpcji s


Kapitał praca człowiek. Księga jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325586171 | Autor: Marzena Czarnecka,
Niniejsza publikacja powstała na pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Pana Profesora Jana Wojtyły na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zgromadzone teksty reprezentują niezwykle szerokie spektrum tematów, metodologii, gatunków, są bowiem rozprawami zakorzenionymi w różnych dziedzinach nauki, esejami, osobistym głosem ski