Mateusz Rodzynkiewicz - Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz


Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz

Wydanie 7/2018 | Isbn 9788381245012 | Autor: Mateusz Rodzynkiewicz,
Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących rynek kapitałowo-finansowy, Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ustawy o rachunkowości, ustaw p


Kodeks spółek handlowych Tom 2 B

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287562 | Autor: Mateusz Rodzynkiewicz,
Kodeks spółek handlowych. Tom IIB. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stan prawny: 1 lipca 2018 r. Tom II B zawiera pogłębione studium:- zgromadzenia wspólników (m.in. kompetencji zgromadz


Kodeks spółek handlowych Tom 4

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325585440 | Autor: Mateusz Rodzynkiewicz,
Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz lite


Kodeks spółek handlowych 2012 Komentarz

Wydanie 4/2012 | Isbn 9788376209807 | Autor: Mateusz Rodzynkiewicz,
Książka stanowi zwarty, jednotomowy, autorski komentarz do przepisów Kodeksu spółek handlowych. Uwzględnia on wszystkie, liczne nowelizacje Kodeksu uchwalone do końca 2011 roku, w tym związane z implementacją do polskiego ustawodawstwa dyrektyw Unii Europejskiej. W komentarzu uwzględniono najnowszą literaturę przedmiotu oraz orzecznictw