Michał Możdżeń Marcinkowski - Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Komentarz


Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246583 | Autor: Michał Możdżeń Marcinkowski,
W komentarzu zostały szczegółowo omówione i wyjaśnione najważniejsze zagadnienia związane z gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, takie jak:- sprzedaż i nabywanie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa,- trwały zarząd nieruchomościami,- oddanie mienia do odpłatnego korzystania,- gospodarka mieszkaniowa i socjalna,-


Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego

Wydanie 3/2012 | Isbn 9788326440069 | Autor: Michał Możdżeń Marcinkowski,
Książka oddawana do rąk czytelników stanowi trzecie, poprawione i uaktualnione wydanie podręcznika Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego. Zawarty w niej materiał jest jedynie wprowadzeniem do studiów\r\nnad najważniejszymi pojęciami, instytucjami i definicjami obowiązującego prawa administracyjnego\r\noraz nauki prawa administracyjnego