Michał Sroczyński - Procedury podatkowe i administracyjne 2018


Procedury podatkowe i administracyjne 2018

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381281386 | Autor: Michał Sroczyński,
Książka jest skierowana zarówno do pracowników JST, których codzienna praca opiera się na przepisach Ordynacji podatkowej, jak i tych którzy swoją pracę opierają o zasady zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego. Przydatne dla siebie informacje znajdą tu również pracownicy samorządowych organów egzekucyjnych, gdyż w sprawa


Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381281485 | Autor: Michał Sroczyński,
Sprawozdanie finansowe po zmianach. Wyceny księgowe i podatkowe. Różnice księgowe i podatkowe. Koszty i przychody podatkowe. Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy. Rozliczenie roczne VAT, CIT, PIT, PFRON, GUS. Jednolity plik kontrolny. Listy kontrolne. W 2017 r. weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamk


Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325595227 | Autor: Michał Sroczyński,
Książka uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach: - omawia wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (która weszła w życie 1.6.2017 r.) na działalność organów pomocy społecznej,- omawia konsekwencje dla jednostek pomocy społecznych zmian dokonanych przez tzw. „specustawę VAT”, która wprowadziła obowiązek (od 1.1


Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381281386 | Autor: Michał Sroczyński,
Z myślą o pracownikach jednostek samorządu terytorialnego, na co dzień zajmujących się podatkami, opłatami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało książkę Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorzą


Ordynacja podatkowa 2017 poradnik dla praktyków + płyta CD

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325592653 | Autor: Michał Sroczyński,
W 2015 i 2016 roku kilkukrotnie nowelizowano ustawę Ordynacja podatkowa wprowadzając obowiązujące m.in. od 1.1.2016 r., 1.7.2016 r. i 15.7.2016 r. zmiany w zakresie istoty zobowiązania podatkowego oraz postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, prowadzenia kontroli podatkowej, wydawania zaświadczeń oraz indywidualnych interpretac