Mieczysława Cellary - Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego


Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381284189 | Autor: Mieczysława Cellary,
Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organizacyjne, budżetowe, finansowe i księgowe, które pozwolą skarbnikom zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia


Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych

Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381581608 | Autor: Mieczysława Cellary,
W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. będą sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli Informacja dodatkowa. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie sporządzania sprawozdań finansowy


Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325588847 | Autor: Mieczysława Cellary,
Jednostki finansów publicznych nie stosują ustawy o rachunkowości w pełnym zakresie, a zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej tych jednostek uregulowane są również w ustawie o finansach publicznych i jej rozporządzeniach wykonawczych. Ustawa ta ma pierwszeństwo wobec regulacji zawartych w ustawie o rachunkowości. W celu


Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381582377 | Autor: Mieczysława Cellary,
Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w podziale na problemy ewidencyjne występujące w tych jednostkach, z uwzględnieniem zmian jakie wprowadziło nowe rozporządzenie Ministra


Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381281492 | Autor: Mieczysława Cellary,
Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 r., w tym nowego elementu sprawozdania „Informacja dodatkowa”! Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji: Księgowania w układzie sprawozdawczości fi