Modzelewski Witold - Polska Rosja Myśli o Rosji i bolszewizmie w 100-lecie niepodległości


Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług

Wydanie 10/2015 | Isbn 9788363591014 | Autor: Modzelewski Witold,
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dział I. PRZEPISY OGÓLNE Dział II. ZAKRES OPODATKOWANIA Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji działalno


Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wydanie 7/2015 | Isbn 9788363591069 | Autor: Modzelewski Witold,
Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu siódme wydanie cenionej publikacji, jaką jest Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niniejszą edycję przygotowali prawnicy Instytutu Studiów Podatkowych, specjalizujący się od lat w problematyce podatków dochodowych. Przekazując Państwu tę publikację, Wydawca wyraża nadziej


Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wydanie 9/2015 | Isbn 9788363591052 | Autor: Modzelewski Witold,
W niniejszym wydaniu uwzględniono status na dzień 1 stycznia 2015 r. Komentarz obejmuje m.in. następujące zmiany, które zostały wprowadzone do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.: - przystąpienie zakresem podmiotowym ustawy spółek komandytowo-akcyjnych; - wprowadzenie oryginalnych definicji ustawowych; - przemiany w zakresie obowiązków doku


Komentarz do dyrektywy 2006/112/WE Kodyfikacja przepisów o VAT

Wydanie 6/2015 | Isbn 9788363591021 | Autor: Modzelewski Witold,
Treść szóstego wydania niniejszej książki literaci wzbogacili o nowe zadania dodatkowo zaktualizowali, uwzględniając uregulowania następujących aktów prawnych: 1)Dyrektywy Rady 2013/42/UE z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szyb


Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług 2014

Wydanie 9/2014 | Isbn 9788363591687 | Autor: Modzelewski Witold,
Komentarz VAT 2014 jest dziewiątym, rozszerzonym i zaktualizowanym wydaniem Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług, wydanego nakładem Instytutu Studiów Podatkowych po raz pierwszy w 2006 r. Komentarz pod redakcją prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego wybitnego specjalisty z zakresu prawa podatkowego, stanowi {kompleksowe|kompleksow