Monika Leśnikowska Marciniak - Meritum HR Marciniak


Meritum HR Marciniak

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381246927 | Autor: Monika Leśnikowska Marciniak,
Wśród nowości w trzecim wydaniu znajdują się m.in.:- rozbudowane omówienie funkcji personalnej HR: analiza wiarygodności działów HR, wykorzystania w praktyce danych zbieranych i przetwarzanych przez działy HR, ram prawnych, w jakich działają, specyfiki organizacji; spojrzenie od strony praktycznej na działalność HR w firmach;- omówi