Monika Małowiecka - Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne


Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381582162 | Autor: Monika Małowiecka,
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tzw. ustawa o informatyzacji) stanowi podstawowy akt prawny regulujący elektronizację szeroko rozumianej administracji. Nie tylko określa ona siatkę pojęciową – używaną w innych przepisach – ale również obowiązki w zakresie umożliwienia komunikacji e