Monografie Prawnicze prawoo.pl

Monografie Prawnicze - Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym


Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381280549 | Autor: Monografie Prawnicze,
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na problem nadużycia prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym. Zagadnienie to jest szczególnie istotne nie tylko z uwagi na sam charakter postępowania toczącego się przed sądem polubownym, ale również z uwagi na trudności, jakie pojawiają się przy omawianiu tej tematyki.


Reprezentacja spółek kapitałowych i spółdzielni

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286596 | Autor: Monografie Prawnicze,
W książce poruszono m. in. problematykę reprezentacji łącznej mieszanej, tzw. prokury łącznej niewłaściwej oraz pełnomocnictwa – w tym prokury – udzielanego członkom zarządu. Uwzględniono nowelizacje KC dotyczące prokury i podjęto próbę ustalenia, w jaki sposób zmiany te wpływają na zasady wykonywania reprezentacji ustawowej


Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Weryfikacja założeń. Perspektywa zmian

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287074 | Autor: Monografie Prawnicze,
We współczesnych systemach prawnych problematyka opodatkowania działalności rolniczej zaliczana jest do grupy wyjątkowo skomplikowanych zagadnień merytorycznych. Wynika to przede wszystkim z samej istoty tego rodzaju działalności. Dodatkowo niezależnie od wyjątkowo szerokiej palety możliwych form działalności rolniczej, w sferze tej w


Zasady wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287814 | Autor: Monografie Prawnicze,
Publikacja jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki zasad wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autorka dokonała w niej zestawienia zasad zawartych w polskiej ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z zasadami przyjętymi przez niemieckiego ustawodawcę w Verwaltungsgerichtsordnung


Odpowiedzialność w ochronie zdrowia

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381288200 | Autor: Monografie Prawnicze,
Książka „Odpowiedzialność w ochronie zdrowia” stanowi opracowanie, w którym w sposób wyczerpujący i nowatorski przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki odpowiedzialności w ochronie zdrowia. Ma ona szczególnie doniosłe znaczenie dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Zagadnienia te mają przy tym interdyscyplinarny char