Monografie Prawnicze - Prawnokarna ochrona znaków towarowych


Prawnokarna ochrona znaków towarowych

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325595029 | Autor: Monografie Prawnicze,
Monografia stanowi pierwsze w literaturze przedmiotu kompleksowe omówienie regulacji dotyczących prawnokarnej ochrony znaków towarowych funkcjonujących w polskim porządku prawnym z silnym kontekstem prawnoporównawczym – analizie poddano prawnokarną ochronę znaków towarowym w prawie międzynarodowym, unijnym i wybranych państwach Europy


Taktyka kryminalistycznych czynności dowodowych

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381581165 | Autor: Monografie Prawnicze,
Książka posłużyć ma w pierwszej kolejności do zarysowania wybranych aspektów taktycznej strony kryminalistycznych czynności dowodowych (w innym wypadku musiałaby ona mieć kilka razy większą objętość), a z drugiej strony, pomóc obalić szereg mitów rysowanych w filmach z zakresu kryminalistyki sensacyjnej, czy też bezkrytyczną wia


Etyka prawnicza

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381583091 | Autor: Monografie Prawnicze,
Celem autorów publikacji było przywołanie zarówno podstawowych pojęć i instytucji z zakresu etyki prawniczej wspólnych dla wszystkich zawodów prawniczych, jak i opisanie charakterystycznych cech wyróżniających poszczególne z nich. Tym samym wskazano na samo pojęcie etyki i etyki prawniczej. Przywołano główne zasady etyki prawniczej


Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381580267 | Autor: Monografie Prawnicze,
Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego


Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381580816 | Autor: Monografie Prawnicze,
Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych