Monografie Prawnicze - Prawo dyplomatyczne w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości


Prawo dyplomatyczne w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289689 | Autor: Monografie Prawnicze,
Prawo dyplomatyczne w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Autorka identyfikuje wkład Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w rozwój międzynarodowego prawa dyplomatycznego. Uważa, że tam, gdzie z różnych przyczyn niewydolne procedury kształtowania prawa traktatowego nie odpowiadają aktualnym potrzebom społe


Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286169 | Autor: Monografie Prawnicze,
Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy. W publikacji w kompleksowy sposób omówiono wszystkie aspekty prawne związane z prawem odstąpienia od umowy deweloperskiej na podstawie ustawy z 16.9.2011r. o ochronie prawa nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w kontekście równolegle funkcjonującego p


Umowy wspólników inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381580793 | Autor: Monografie Prawnicze,
Umowy wspólników, inwestycyjne konsorcja, joint-venture i inne podtypy spółki cywilnej - środki ochrony prawnej w przypadku ich naruszenia przez uczestnika


Zakres orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286428 | Autor: Monografie Prawnicze,
Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem poświęconym problematyce zakresu orzekania sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym


Ochrona prawna bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325597153 | Autor: Monografie Prawnicze,
Publikacja może stać sie przydatna dla praktyków stosujących przepisy o ruchu drogowym: adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów zajmujących się zagadnieniem wypadków drogowych oraz zdarzeń z udziałem pojazdów w ruchu drogowym. Publikacja jest także źródłem wiedzy dla osób pracujących nad nowelizacjami przepisów zwi