Nicholas Faulkner - Ustawa o rachunkowości The Accounting Act


Ustawa o rachunkowości The Accounting Act

Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325596149 | Autor: Nicholas Faulkner,
Drugie wydanie tłumaczenia ustawy o rachunkowości na język angielski stanowi próbę oddania w języku angielskim zagadnień polskiej rachunkowości w sposób jak najbardziej zbliżony do konwencji obowiązujących w tym zakresie w dokumentacji spółek europejskich, stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standar


Kodeks karny The Criminal Code

Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325538088 | Autor: Nicholas Faulkner,
This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into European languages, includes the English translation of the Criminal Code. It incorporates the latest amendment to the Code that came into effect on 1 June 2012. Niniejsza publikacja to pierwsze wydanie angielskiego tłumaczenia polskiej ustawy Kodeks karny,