Ożga Ewa - The Great Dictionary of Law and Economics English-Polish


The Great Dictionary of Law and Economics English-Polish

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788325596965 | Autor: Ożga Ewa,
Drugie, zmienione, poszerzone i uzupełnione wydanie Wielkiego angielsko-polskiego słownika terminologii prawniczej i gospodarczej stanowi zbiór podstawowej terminologii wykorzystywanej w prawie, bankowości, ubezpieczeniach, rachunkowości oraz transporcie. Nowe wydanie zostało poszerzone o ponad 4.000 wyrazów, terminów i wyrażeń.