Ożga Paweł - Rachunkowość instrumentów pochodnych


Rachunkowość instrumentów pochodnych

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325584832 | Autor: Ożga Paweł,
Książka stanowi praktyczny przewodnik w zakresie rachunkowości instrumentów pochodnych zgodnie z polskim prawem bilansowym i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Zaprezentowane w niej zagadnienia zostały zobrazowane licznymi przykładami praktycznymi opartymi na wieloletnim doświadczeniu autora. Niewątpliwą zaletą książki z rach


Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wartość przedsiębiorstwa

Wydanie /2016 | Isbn 9788380850613 | Autor: Ożga Paweł,
Prawo bilansowe pozwala przedsiębiorstwom na ujmowanie zabezpieczających instrumentów pochodnychwedług różnych zasad, przy czym ich wybór leży w gestii kierownika jednostki gospodarczej. W konsekwencji efekty działań zabezpieczających mogą być prezentowane w sprawozdaniach finansowych na kilka sposobów, przy czym nie zawsze odzwiercie