Olaf Włodkowski - Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny


Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581615 | Autor: Olaf Włodkowski,
Książka Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z obrotem fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny w świetle prawa karnego materialnego i procesowego. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych oraz


Prawo karne skarbowe

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381600705 | Autor: Olaf Włodkowski,
Podręcznik umożliwia skuteczne poznanie dziedziny prawa karnego skarbowego oraz przygotowanie się do egzaminu, przeprowadzając przez trzy etapy nauki:- szybkie przyswojenie wiedzy oraz uporządkowanie informacji do zapamiętania – dzięki schematom, tabelom, komentarzom i orzecznictwu;- sprawdzenie i powtórzenie – dzięki testom;- utrwalen


PRZEPISY KARNE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326415609 | Autor: Olaf Włodkowski,
Monografia stanowi pogłębiona analizę karnistyczną przepisów karnych ustawy o rachunkowości. W pracy wyjaśniono istotne problemy związane z wykładnią tych przepisów, wynikające w szczególności z powiązania przepisów z nieskodyfikowaną dziedzina prawa bilansowego (m.in. typizacja uproszczona, kolizja ustaw w czasie). Autor wydobywa