Olaf Włodkowski - Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny


Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581615 | Autor: Olaf Włodkowski,
Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny. Zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego


PRZEPISY KARNE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326415609 | Autor: Olaf Włodkowski,
Monografia stanowi pogłębiona analizę karnistyczną przepisów karnych ustawy o rachunkowości. W pracy wyjaśniono istotne problemy związane z wykładnią tych przepisów, wynikające w szczególności z powiązania przepisów z nieskodyfikowaną dziedzina prawa bilansowego (m.in. typizacja uproszczona, kolizja ustaw w czasie). Autor wydobywa