Pałka Marian - Zakładowy plan kont z komentarzem 2018


Zakładowy plan kont z komentarzem 2018

Wydanie 29/2019 | Isbn 9788389179814 | Autor: Pałka Marian,
29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. Komentarz do planu kont zawiera między innymi zmiany wynikające z wprowadzenia:


Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Wydanie 1/2012 | Isbn 9788389179 | Autor: Pałka Marian,
Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części. W części pierwszej podane zostały operacje gospodarcze według ich treści ekonomicznej oraz sposób ich księgowania. Operacje zostały pogrupowane we


Zakładowy plan kont z komentarzem 2016

Wydanie 29/2019 | Isbn 9788389179814 | Autor: Pałka Marian,
29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. Komentarz do planu kont zawiera między innymi zmiany wynikające z wprowadzenia:


Zakładowy plan kont z komentarzem 2017

Wydanie 27/2017 | Isbn 9788389179784 | Autor: Pałka Marian,
Książka o zakładowym planie kont z komentarzem na 2017 rok dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT to cenna pomoc każdego księgowego. Dwudzieste siódme wydanie Zakładowego Planu kont z komentarzem szeroko omawia zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach zobowiązanych, zgodnie z ustawa o rachunkowoś


Zakładowy plan kont z komentarzem 2015

Wydanie 25/2015 | Isbn | Autor: Pałka Marian,
Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą autorstwa Mariana Pałki wydawnictwa Ekspert stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Publikacja zakładowy plan kont z komentarzem według stanu prawnego na dzień 2.01.2015. Wydanie 25 komentarza zawiera zarówno zmiany dokonane w 2014 r. w ustawie o rachunkowo