Pałka Marian - Zakładowy plan kont z komentarzem 2018


Zakładowy plan kont z komentarzem 2018

Wydanie 28/2018 | Isbn 9788389179807 | Autor: Pałka Marian,
Książka o zakładowym planie kont z komentarzem na 2018 rok dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT to cenna pomoc każdego księgowego. Dwudzieste ósme wydanie Zakładowego Planu kont z komentarzem szeroko omawia zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach zobowiązanych, zgodnie z ustawa o rachunkowości


Zakładowy plan kont z komentarzem 2017

Wydanie 27/2017 | Isbn 9788389179784 | Autor: Pałka Marian,
Książka o zakładowym planie kont z komentarzem na 2017 rok dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT to cenna pomoc każdego księgowego. Dwudzieste siódme wydanie Zakładowego Planu kont z komentarzem szeroko omawia zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach zobowiązanych, zgodnie z ustawa o rachunkowoś


Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

Wydanie 1/2012 | Isbn 9788389179 | Autor: Pałka Marian,
Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części. W części pierwszej podane zostały operacje gospodarcze według ich treści ekonomicznej oraz sposób ich księgowania. Operacje zostały pogrupowane we


Zakładowy plan kont z komentarzem 2016

Wydanie 26/2016 | Isbn 9788389179760 | Autor: Pałka Marian,
Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT ze stanem prawnym 02.01.2016 rok stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Komentarz to już 26 wydanie bestsellera autorstwa Mariana Pałki. W komentarzu zostało wprowadzonych najwięcej zmian w porównaniu do wszystkich dotychczasowych wydań


Zakładowy plan kont z komentarzem 2015

Wydanie 25/2015 | Isbn | Autor: Pałka Marian,
Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą autorstwa Mariana Pałki wydawnictwa Ekspert stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Publikacja zakładowy plan kont z komentarzem według stanu prawnego na dzień 2.01.2015. Wydanie 25 komentarza zawiera zarówno zmiany dokonane w 2014 r. w ustawie o rachunkowo