Paweł Czechowski - Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Komentarz


Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246583 | Autor: Paweł Czechowski,
W komentarzu zostały szczegółowo omówione i wyjaśnione najważniejsze zagadnienia związane z gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, takie jak:- sprzedaż i nabywanie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa,- trwały zarząd nieruchomościami,- oddanie mienia do odpłatnego korzystania,- gospodarka mieszkaniowa i socjalna,-


Prawo rolne Czechowski Podręczniki Prawnicze

Wydanie 2/2013 | Isbn 9788327801029 | Autor: Paweł Czechowski,
Książka w kompleksowy sposób przedstawia zagadnienia objęte zakresem prawa rolnego oraz ewolucję polskiego ustawodawstwa w tym zakresie. Obecne, drugie wydanie zostało zaktualizowane oraz rozszerzone. Modele rozwiązywania kluczowych problemów agrarnych w skali prawnoporównawczej oraz sposoby regulowania zagadnień praktycznych m.in. szerok


Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Lex

Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326481185 | Autor: Paweł Czechowski,
Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany przepisów prawnych, m.in. regulujące sprawy związane z efektywnością energetyczną w budownictwie, wprowadzone przez ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, która weszła w życie 9 marca 2015 r. W komentarzu w sposób syntetyczny i przystępny omówiono wszystkie i