Piotr Sitniewski - Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego


Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381580267 | Autor: Piotr Sitniewski,
Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego


Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381280396 | Autor: Piotr Sitniewski,
Jednym z podstawowych celów uchwalenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, było rozszerzenie, względem informacji publicznej, zakresu informacji podlegających przepisom o ponownym wykorzystywaniu. Wprowadzone zmiany mają doniosły wpływ na wzrost znaczenia tzw. „re-use”. Dlatego wydawnictwo C.H.Beck wraz z wy


Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

Wydanie 1/2011 | Isbn 9788361188940 | Autor: Piotr Sitniewski,
W komentarzu autor rozwiązuje problemy, z którymi na co dzień borykają się osoby rozpatrujące wnioski o udostępnienie informacji publicznych. Unikając teoretycznych rozważań, odpowiada na konkretne pytania, jaki tryb udzielenia informacji zastosować, w jakiej formie prawnej udzielić odpowiedzi, czy 14-dniowy termin na udzielenie informa


Ustawa o dostępie do informacji publicznej Komentarz

Wydanie 1/2011 | Isbn 9788361188940 | Autor: Piotr Sitniewski,
Autor rozwiązuje problemy, z którymi na co dzień borykają się osoby rozpatrujące wnioski o udostępnienie informacji publicznych. Unikając teoretycznych rozważań, odpowiada na konkretne pytania, np.: jaki tryb udzielenia informacji zastosować, w jakiej formie prawnej udzielić odpowiedzi, czy 14-dniowy termin na udzielenie informacji moż