Podatki w praktyce - Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny


Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286220 | Autor: Podatki w praktyce,
W komentarzu do kontroli podatkowej omówiono zagadnienia związane z kontrolą podatkową na tle zmian spowodowanych wejściem w życie ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.). Książka została wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych rozstrzygających spory podatników


Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581615 | Autor: Podatki w praktyce,
Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny. Zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego


Zarządzanie ryzykiem cen transferowych

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381280280 | Autor: Podatki w praktyce,
Publikacja o zarządzaniu ryzykiem cen transferowych stanowi kompleksowe opracowanie zarządzania ryzykiem cen transferowych po zmianach, które zostały wprowadzone ustawą z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1932


Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381289719 | Autor: Podatki w praktyce,
Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności. Przykłady


Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381289719 | Autor: Podatki w praktyce,
Książka przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Pojęcie cen transferowych jest stosowane potocznie w obszarze podatków, choć nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym. Według popularnej definicji cena transferowa oznacza cenę nakładaną przez