Podatki w praktyce - Ordynacja podatkowa


Ordynacja podatkowa

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381584463 | Autor: Podatki w praktyce,
Od 1.1.2019 r. zaczęły obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej. Zostały one wprowadzone przez ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193). Ponadt


Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581615 | Autor: Podatki w praktyce,
Książka Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z obrotem fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny w świetle prawa karnego materialnego i procesowego. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych oraz


Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286220 | Autor: Podatki w praktyce,
W komentarzu do kontroli podatkowej omówiono zagadnienia związane z kontrolą podatkową na tle zmian spowodowanych wejściem w życie ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.). Książka została wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych rozstrzygających spory podatników


Zarządzanie ryzykiem cen transferowych

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381280280 | Autor: Podatki w praktyce,
Publikacja o zarządzaniu ryzykiem cen transferowych stanowi kompleksowe opracowanie zarządzania ryzykiem cen transferowych po zmianach, które zostały wprowadzone ustawą z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1932


Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381289719 | Autor: Podatki w praktyce,
Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności. Przykłady