Podręczniki Prawnicze - Prawo giełdowe Podręczniki Prawnicze


Prawo giełdowe Podręczniki Prawnicze

Wydanie 3/2019 | Isbn 9788381288187 | Autor: Podręczniki Prawnicze,
Zawarte w książce o prawie giełdowym rozważania koncentrują się na cyklu czynności prowadzących do przejścia waloru giełdowego ze zbywcy na nabywcę. Szeroki kontekst poruszonych zagadnień obejmuje architekturę podmiotową oraz czynności obrotu giełdowego, konstrukcję i emisję waloru, a także odpowiedzialność odszkodowawczą ucze


Prawo cywilne część ogólna Olejniczak

Wydanie 14/2017 | Isbn 9788325599171 | Autor: Podręczniki Prawnicze,
Czternaste wydanie książki z prawa cywilnego uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. W podręczniku prawniczym Prawo cywilne - część ogólna zostały opi


Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325597412 | Autor: Podręczniki Prawnicze,
Podręcznik Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego, a w tym m.in.: historię Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, strukturę instytucjonalną UE, źródła prawa UE i ich stosowanie na płaszczyźnie krajowej, rodzaje postępowań przed


Prawo spadkowe Skowrońska Bocian

Wydanie 12/2018 | Isbn 9788381288163 | Autor: Podręczniki Prawnicze,
Książka prawnicza z prawa spadkowego zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. W książce Prawo spadkowe przedstawiono m.in.: podział i skład spadku, formy dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych. Jest to przede wszystkim podręcznik akademicki, przeznaczony dla studentów wydziałów prawa. Uwzgl


Prawo rzeczowe Gniewek

Wydanie 12/2018 | Isbn 9788381286756 | Autor: Podręczniki Prawnicze,
Podręcznik z prawa rzeczowego uwzględnia szereg nowości legislacyjnych, w szczególności dotyczących nieruchomości zmian ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Uwzględniono także dotyczącą rzeczy ruchomych nową ustawę o rzecza