Podręczniki Prawnicze - Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa


Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788376011455 | Autor: Podręczniki Prawnicze,
W skład pakietu wchodzą Zobowiązania - część szczegółowa i Zobowiązania - część ogólna autorstwa Janina Panowicz Lipska, Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, Podręczniki Prawnicze. Podręcznik Zobowiązania - część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Dwunaste wydanie książki Zobowiązani


Prawo cywilne część ogólna Olejniczak

Wydanie 14/2017 | Isbn 9788325599171 | Autor: Podręczniki Prawnicze,
Czternaste wydanie książki z prawa cywilnego uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. W podręczniku prawniczym Prawo cywilne - część ogólna zostały opi


Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325597412 | Autor: Podręczniki Prawnicze,
Podręcznik Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego, a w tym m.in.: historię Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, strukturę instytucjonalną UE, źródła prawa UE i ich stosowanie na płaszczyźnie krajowej, rodzaje postępowań przed


Zobowiązania część ogólna Olejniczak

Wydanie 13/2018 | Isbn 9788381288088 | Autor: Podręczniki Prawnicze,
Podręcznik prawniczy Zobowiązania część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:- naprawienia szkody,- świadczeń pieniężnych,- umów zobowiązaniowych- czynów niedozwolonych oraz- bezpodstawnego wzbogacenia. Trzynaste wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literat


Prawo karne Gardocki Beck

Wydanie 20/2017 | Isbn 9788325599195 | Autor: Podręczniki Prawnicze,
W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, m.in.: przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, w