Prawo Sądowe - Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz


Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788325596460 | Autor: Prawo Sądowe,
Postępowanie w sprawach o dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z postępowaniem w sprawach o dział spadku. Postępowanie w sprawach o dział spadku omówione w niniejszej publikacji uwzględnia aktualny stan pra


Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285629 | Autor: Prawo Sądowe,
Publikacja Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne zło


Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285629 | Autor: Prawo Sądowe,
Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne złożenie skargi kasacyjnej i jej merytoryczne rozpoznanie przez Sąd Naj