Prawo Sądowe - Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych


Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581134 | Autor: Prawo Sądowe,
Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną ze sporządzaniem i wnoszeniem apelacji przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Prezentowana publikacja zawiera komentarz praktyczny oraz wzory pism procesowych. Autor przede wszystkim skupił się na aspektach apelacji, które decydują o jej pop


Wady oświadczenia woli wybrane problemy praktyczne Komentarz praktyczny z orzecznictwem Kazusy

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381580601 | Autor: Prawo Sądowe,
Wady oświadczenia woli wybrane problemy praktyczne Komentarz praktyczny z orzecznictwem Kazusy. Wady oświadczenia woli – wybrane problemy praktyczne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Kazusy to publikacja, która omawia kompleksowo wybraną problematykę wad oświadczenia woli. Przepisy dotyczące tego zagadnienia znajdują się w ustawie z


Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381289672 | Autor: Prawo Sądowe,
Prezentowana publikacja zawiera komentarz do zagadnień związanych z instytucją zażalenia w postępowaniu cywilnym, które jako jeden z dwóch środków odwoławczych jest najczęściej używaną instytucją postępowania cywilnego w postępowaniu kontrolnym sprawowanym przez sąd wyższej instancji oraz wzory pism procesowych. Ponadto w kolejny


Orzekanie o kosztach postępowania cywilnego

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325591335 | Autor: Prawo Sądowe,
Praktyczny komentarz zawierający kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących orzekania o kosztach postępowania cywilnego na podstawie przepisów: ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.), ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 623)


Postępowanie w sprawach o dział spadku Komentarz

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788325596460 | Autor: Prawo Sądowe,
Postępowanie w sprawach o dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z postępowaniem w sprawach o dział spadku. Postępowanie w sprawach o dział spadku omówione w niniejszej publikacji uwzględnia aktualny stan pra