Prawo Sądowe - Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem


Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Wydanie 5/2019 | Isbn 9788381285612 | Autor: Prawo Sądowe,
Apelacje cywilne i karne to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym


Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285629 | Autor: Prawo Sądowe,
Publikacja Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne zło


Apelacje cywilne i karne Jaworski

Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381284653 | Autor: Prawo Sądowe,
Wzory pisma z omówieniami to praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązywaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych. Zawiera niezbędne wskazówki pozwalające na prawidłowe sporządzenie apelacji. Celem jest maksymalna ich jasność i precyzja


Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Wydanie 2/2019 | Isbn 9788381289672 | Autor: Prawo Sądowe,
Książka zawiera komentarz do zagadnień związanych z instytucją zażalenia w postępowaniu cywilnym, które jako jeden z dwóch środków odwoławczych jest najczęściej używaną instytucją postępowania cywilnego w postępowaniu kontrolnym sprawowanym przez sąd wyższej instancji oraz wzory pism procesowych. Ponadto w kolejnym 2. wydaniu p


Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581134 | Autor: Prawo Sądowe,
Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną ze sporządzaniem i wnoszeniem apelacji przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Prezentowana publikacja zawiera komentarz praktyczny oraz wzory pism procesowych. Autor przede wszystkim skupił się na aspektach apelacji, które decydują o jej pop