Rączkowski - Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny


Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny

Wydanie 5/2018 | Isbn 9788378046523 | Autor: Rączkowski,
Do podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy należy przeszkolenie pracownika – przed dopuszczeniem go do pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 2 k.p.).\r\nInstruktaż ogólny przed przystąpieniem do pracy odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci rozpoczynający praktyki i uczniowie zatrudnien


Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny z licencją zamkniętą

Wydanie 1/2014 | Isbn VD985 | Autor: Rączkowski,
Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby). Uwaga! Użytko


Kalendarz BHP 2019 ODDK

Wydanie 1/2019 | Isbn KAL1281 | Autor: Rączkowski,
Kalendarz dla pracowników BHP na 2019 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. Kalendarz BHP 2019 to idealny prezent dla pracownika służb BHP Praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące


BHP w praktyce Rączkowski

Wydanie 17/2018 | Isbn 9788378046219 | Autor: Rączkowski,
Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i polskich norm.- To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezp


BHP w stolarni z licencją otwartą

Wydanie 1/2013 | Isbn 9788374261498 | Autor: Rączkowski,
W filmie omówiono zasady bezpiecznej pracy przy ręcznej i mechanicznej obróbce drewna. Przedstawiono organizację stanowiska pracy, rodzaje zagrożeń i wpływ czynników szkodliwych. Pokazano, jak bezpiecznie pracować narzędziami ręcznymi (piły, dłuta, pilniki, tarniki) i obsługiwać maszyny stolarskie (obrabiarki, wiertarki, tokarki, wyr