Radosław Strugała - Wykładnia umów standardowe klauzule umowne


Wykładnia umów standardowe klauzule umowne

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788325599058 | Autor: Radosław Strugała,
Publikacja zawiera omówienie 39 klauzul występujących w umowach gospodarczych, w tym m.in. klauzuli arbitrażowej, klauzul dotyczących zaliczki i zadatku, kary umownej, klauzuli dotyczącej umownego prawa odstąpienia i odstępnego, klauzuli zakazu konkurencji, klauzuli poufności, klauzul kasatoryjnych, klauzuli wyboru prawa, klauzuli języka.


Standardowe klauzule umowne

Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325556280 | Autor: Radosław Strugała,
Książka analizuje znaczenie prawne wybranych klauzul umownych standardowo wykorzystywanych w praktyce obrotu. Stanowi źródło informacji o możliwych skutkach zastrzegania tych klauzul w umowach podlegających prawu polskiemu, czyniąc podejmowanie decyzji o ich zastosowaniu bardziej świadomym. Książka jest zatem kierowana przede wszystkim d