Rafał Adamus - Upadłość konsumencka Komentarz po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego


Upadłość konsumencka Komentarz po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego

Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325595319 | Autor: Rafał Adamus,
Komentarz do upadłości konsumenckiej stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.), ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.) oraz ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst


Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381580229 | Autor: Rafał Adamus,
Komentarz do prawa upadłościowego do ustawy z 28.2.2003 roku Prawo upadłościowe(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z:- zasadą wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami;- zasadą dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużnik


Prawo upadłościowe Komentarz + Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381580236 | Autor: Rafał Adamus,
Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe omówienieustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościowym stanowi kompleksową regulację prawną, której przedmiotem są relacje pomiędzy dłużnikiem niewypłacalnym lub zagrożonym niewypła


EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH KOMENTARZ

Wydanie 1/2006 | Isbn 8360186154 | Autor: Rafał Adamus,
Instytucja europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych liczy sobie ponad dwadzieścia lat. Stanowi ona pierwszą ponadnarodową konstrukcję przeznaczoną dla użytku prywatnoprawnego wprowadzoną przepisami prawa europejskiego. EZIG wyprzedza spółkę europejską (societas europaea) i spółdzielnię europejską (societas cooperativa eu-ro


Upadłość konsumencka Komentarz do ustawy

Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325569013 | Autor: Rafał Adamus,
Komentarz oprócz, podstawowych zagadnień z związanych z tematyką upadłości konsumenckiej zawartych w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, omawia zmiany wprowadzone do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie rozszerzenia podmiotów wpisywanych z urzędu do rejestru dłużników niewypłacalnych o osoby fizyczne nieprowadzące dzia