Roman Hauser - Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz


Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz

Wydanie 10/2017 | Isbn 9788381078160 | Autor: Roman Hauser,
Komentarz do ordynacji podatkowej zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy komentarza - wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej, wieloletni sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego - omówili zagadnieni


Metodyka pracy w sądach administracyjnych

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381283694 | Autor: Roman Hauser,
Metodyka pracy w sądach administracyjnych podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in. do zadań i obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Część I publikacji to praktyczny komentarz zawierający omówienie m.in. takich zagadnień, jak:- czynności sądowe (np. czynności przewodniczących wydziałów, sędziów i asystentów),


Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381283298 | Autor: Roman Hauser,
Komentarz stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to piąte wydanie Komentarza – uzupełnione i poprawione – które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sąd


Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A System Prawa Administracyjnego

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381286374 | Autor: Roman Hauser,
Publiczne prawo gospodarcze – ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy dwóch tomów Systemu Prawa Administracyjnego – Tomu 8A i 8B. Tom 8A z serii System Prawa Administracyjnego poświęcony jest poszczególnym zagadnieniom z zakresu prawa


Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Wydanie 9/2017 | Isbn 9788325596491 | Autor: Roman Hauser,
Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny. Wyczerpująco została omówiona problematyka dotycząca takich zagadnień, jak:- egzekucja należności pieniężnych,- egzekucja ob