Roman Hauser - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz


Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325595593 | Autor: Roman Hauser,
Komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami. Kolejne 5. wydanie komentarza uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks post


Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381283298 | Autor: Roman Hauser,
Jest to piąte wydanie Komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego uzupełnione i poprawione, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto zostało uwzględnione aktua


Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami

Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381078139 | Autor: Roman Hauser,
Publikacja stanowi całościowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego - zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego - oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Oprócz uwag dotyczących poszczególnych instytucji postępowań administracyjnych oraz procesu sądowoadministracyjnego zawiera rozważania na temat: - problema


Publiczne prawo gospodarcze Tom 8B System Prawa Administracyjnego

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381288316 | Autor: Roman Hauser,
Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzedniego wydania oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:- ustawy z 8.12.2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 8), które dotyczą wdrożenia rynku mocy, na którym towarem będzie moc dyspozycyjna netto, którą mogą oferować wytwórcy oraz sterowane odbiory energii (DSR), uzyskując wyn


Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz

Wydanie 10/2017 | Isbn 9788381078160 | Autor: Roman Hauser,
Komentarz do ordynacji podatkowej zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy komentarza - wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej, wieloletni sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego - omówili zagadnieni