Roman Hauser - Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser


Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381283298 | Autor: Roman Hauser,
Komentarz stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to piąte wydanie Komentarza – uzupełnione i poprawione – które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sąd


Publiczne prawo gospodarcze Tom 8B System Prawa Administracyjnego

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381288316 | Autor: Roman Hauser,
Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzedniego wydania oraz najnowsze zmiany wynikające m.in. z:- ustawy z 8.12.2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 8), które dotyczą wdrożenia rynku mocy, na którym towarem będzie moc dyspozycyjna netto, którą mogą oferować wytwórcy oraz sterowane odbiory energii (DSR), uzyskując wyn


Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz

Wydanie 10/2017 | Isbn 9788381078160 | Autor: Roman Hauser,
Komentarz do ordynacji podatkowej zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy komentarza - wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej, wieloletni sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego - omówili zagadnieni


Metodyka pracy w sądach administracyjnych

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381283694 | Autor: Roman Hauser,
Metodyka pracy w sądach administracyjnych podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in. do zadań i obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Część I publikacji to praktyczny komentarz zawierający omówienie m.in. takich zagadnień, jak:- czynności sądowe (np. czynności przewodniczących wydziałów, sędziów i asystentów),


Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A System Prawa Administracyjnego

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381286374 | Autor: Roman Hauser,
Publiczne prawo gospodarcze – ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy dwóch tomów Systemu Prawa Administracyjnego – Tomu 8A i 8B. Tom 8A z serii System Prawa Administracyjnego poświęcony jest poszczególnym zagadnieniom z zakresu prawa