Roman Seredyński - Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń


Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788378046233 | Autor: Roman Seredyński,
Rozszerzeniem publikacji Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym) jest suplement elektroniczny zawierający wzorcowe dokumentacje zasad (polityki) rachunkowości w edytowalnym formacie, co umożliwia łatwe i szybkie sporządzenie własnej doku


Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF

Wydanie 1/2014 | Isbn 9788378041627 | Autor: Roman Seredyński,
W książce zawarto schematy księgowań, pozwalające zrozumieć przebieg wybranych procesów ustalania danych w ewidencji księgowej. Powiązano także konta z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także przyporządkowano konta do przykładoweg


Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043621 | Autor: Roman Seredyński,
Gotowe wzorce zarządzenia obowiązkowego w każdej jednostce przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskiej. W publikacji:- omówienie wymogów ustawy o rachunkowości dotyczących zasad (polityki) rachunkowości z bardzo szczegółowym wskazaniem obszarów i zagadnień istotnych do ujęcia w polityce rac


Operacje gospodarcze w praktyce księgowej

Wydanie 3/2011 | Isbn 9788374267250 | Autor: Roman Seredyński,
Przewodnik po operacjach gospodarczych występujących w każdej firmie. Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentów. Ponad 100 schematów ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z:\r\npozycjami sprawozdania finansowego, składnikami a