Rup Wojciech - Komentarz do planu kont Augustowska


Komentarz do planu kont Augustowska

Wydanie 18/2019 | Isbn 9788378046684 | Autor: Rup Wojciech,
Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów k


Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Wydanie 4/2016 | Isbn 9788378043331 | Autor: Rup Wojciech,
Książka niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – czwarte zaktualizowane i znacznie poszerzone wydanie praktyczne poradnika. WAŻNE – zawiera propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor książki Wzory księgowań w jednostce budżetowej doś


Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Wydanie 7/2017 | Isbn 9788378046042 | Autor: Rup Wojciech,
Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Autor, doświadczony praktyk:- omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze schematami ewidencji) po inwentaryzację (zasady, przebieg,


Komentarz do planu kont Augustowska

Wydanie 16/2017 | Isbn 9788378043461 | Autor: Rup Wojciech,
Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komentarza. Podstawowe narzędzie pracy dla skarbnika i


Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Wydanie 6/2016 | Isbn 9788378043393 | Autor: Rup Wojciech,
Najnowsze wydanie książki ze sprawozdania finansowego za 2016 rok uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości związane z:- likwidacją kategorii strat i zysków nadzwyczajnych, a co za tym idzie wprowadzeniem nowego układu rachunku zysków i strat - klasyfikowaniem podmiotów sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a obowiązuj