Sławomir Buczma - Europejski nakaz dochodzeniowy. Nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej


Europejski nakaz dochodzeniowy. Nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381288569 | Autor: Sławomir Buczma,
Europejski nakaz dochodzeniowy. Nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej” zawiera syntetyczną analizę jednego z najważniejszych elementów współpracy sądowej w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, jakim jest transgraniczne gromadzenie materiału dowodowego. Książka nie tylko omawia poszczególne etapy ro


Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325585341 | Autor: Sławomir Buczma,
Książka stanowi omówienie przepisów postępowania karnego stosowanych w procedurach trans granicznych. Obejmuje zarówno przepisy klasycznych instrumentów międzynarodowego obrotu prawnego, jak i coraz obszerniejszą częścią Działu XIII KPK stanowiącą transpozycję aktów UE urzeczywistniających zasadę wzajemnego uznawania orzeczeń. U