Słowniki - Das Deutsch-Polnische Frequenzworterbuch Niemiecko-polski słownik frekwencyjny


Dictionary of Insurance Terms. Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminologii ubezpieczeniowej

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788325597115 | Autor: Słowniki,
Angielsko-polski i polsko-angielski Słownik terminologii ubezpieczeniowej zawiera ponad 14 000 haseł obejmujących całą dziedzinę ubezpieczeń, jak również tematykę, która jest niezbędna w pracy osób zaangażowanych w działalność ubezpieczeniową.\r\n\r\nIstotnym uzupełnieniem drugiego wydania jest opis wybranych, podstawowych pojęć ub


The Great Dictionary of Law and Economics English-Polish

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788325596965 | Autor: Słowniki,
Drugie, zmienione, poszerzone i uzupełnione wydanie Wielkiego angielsko-polskiego słownika terminologii prawniczej i gospodarczej stanowi zbiór podstawowej terminologii wykorzystywanej w prawie, bankowości, ubezpieczeniach, rachunkowości oraz transporcie. Nowe wydanie zostało poszerzone o ponad 4.000 wyrazów, terminów i wyrażeń.


The Great Dictionary of Law and Economics Polish-English

Wydanie 1/2009 | Isbn 9788374837019 | Autor: Słowniki,
Wielki polsko-angielski słownik terminologii prawniczej i gospodarczej zawiera 65 000 terminów oraz wyrażeń obejmujących podstawowe słownictwo używane w prawie, bankowości, ubezpieczeniach, rachunkowości, na giełdzie i w transporcie. Słownik ten jest przeznaczony szczególnie dla osób zajmujących się tłumaczeniem tekstów oraz prawni