Sawicki Kazimierz - Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 roku


Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości znowelizowanej w 2015 roku

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788389179777 | Autor: Sawicki Kazimierz,
Książka zawiera uniwersalne i niezmienne zasady rachunkowości oraz obowiązujące przepisy, która powinna znać osoba prowadząca rachunkowość w firmie. Omówiono w niej:- ewidencję aktywów trwałych, - środki pieniężne i rozrachunki, - materiały i towary, - koszty i przychody, - produkt, kapitał i wynik finansowy, - rachunkowość ł


Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788320822557 | Autor: Sawicki Kazimierz,
Książka jest przeznaczona dla pracowników mikro i małych firm odpowiedzialnych za ewidencję gospodarczą, osób prowadzących biura rachunkowe, uczestników kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości [szczególnie dla mikro i małych firm], studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych z rachunkowości i finansów, uc


Rachunkowość Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i międzynarodowych Część II

Wydanie 1/2013 | Isbn 9788389179548 | Autor: Sawicki Kazimierz,
Część druga książki zadania z rozwiązaniami przeznaczona jest dla osób poznających po raz pierwszy podstawy prowadzenia rachunkowości. Powinna ona stanowić przede wszystkim pomoc dla studentów kierunków ekonomicznych, zarówno słuchaczy studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Ze względu na prostą i łatwo zrozumiałą konstru