Sebastian Kowalski - Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny


Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381581615 | Autor: Sebastian Kowalski,
Książka Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z obrotem fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny w świetle prawa karnego materialnego i procesowego. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych oraz


Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 17, 95–102a KPW

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289207 | Autor: Sebastian Kowalski,
Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie art. 281–283 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), które dotyczą wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz art. 95–102a ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 475 ze zm.), które reguluj


Przestępstwa przeciwko prawom pracownika Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 95–102a KPW

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289207 | Autor: Sebastian Kowalski,
Przestępstwa przeciwko prawom pracownika Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 95–102a KPW. Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie art. 281–283 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), które dotyczą wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz art. 95–102a ustawy


Przeciwdziałanie niedopuszczalnym formom zatrudniania

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381246392 | Autor: Sebastian Kowalski,
Publikacja w sposób całościowy i dogłębny omawia zagadnienie odpowiedzialności prawnej za niedopuszczalne działania w zakresie zatrudniania pracowników. Jest to pierwsza monografia, która kompleksowo przedstawia tę tematykę, łącząc aspekty teoretyczne i praktyczne. Rozważania w głównej mierze dotyczą niedopuszczalnych form w zatru