Sektor publiczny w praktyce - Wynagrodzenia w oświacie


Wynagrodzenia w oświacie

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287425 | Autor: Sektor publiczny w praktyce,
Wynagrodzenia w oświacie 2018 to pierwsze, unikalne źródło wiedzy na ten temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy całego systemu do obecnych zmian. Współczesny system wynagrodzeń nauczycielskich wynika z ustrojowego założenia o potrzebie zdecentralizowania kluczowych zadań publicznych (o


Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury + płyta CD

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381582643 | Autor: Sektor publiczny w praktyce,
W 2018 r. weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku w instytucjach kultury. Instytucje kultury sporządzają sprawozdania finansowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych, oraz sprawozdania statystyczne. Pośród sprawozdań, które muszą składać instytucje kultury, są też formularze podatkow


Program Dobry start Procedury, przykłady, wzory

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381289870 | Autor: Sektor publiczny w praktyce,
Poradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie dobry start przysługuje niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny na dzieci do ukończenia 20. roku życia. Wnioski


Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381285957 | Autor: Sektor publiczny w praktyce,
Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki. Wyróżnikiem tej publikacji jest:- najbardziej kompletna i obszerna - z dostępnych na rynku wydawniczym - publikacja ze wzorami dokument


Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych

Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381581608 | Autor: Sektor publiczny w praktyce,
W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. będą sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli Informacja dodatkowa. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie sporządzania sprawozdań finansowy