Skrypty Becka - Prawo w medycynie Fiutak


Prawo w medycynie Fiutak

Wydanie 5/2019 | Isbn 9788381288668 | Autor: Skrypty Becka,
Celem książki prawo w medycynie jest przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliżenie poglądów polskiej doktryny oraz orzecznictwa na zagadnienia związane z problematyką błędów medycznych i odpowiedzialności pracowników służby zdrowia za ich pop


Prawo cywilne część ogólna Prawo rzeczowe

Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381288682 | Autor: Skrypty Becka,
Książka Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: źródeł prawa cywilnego, osób fizycznych i prawnych, czynności prawnych, przedawnienia, własności i uzytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych i posiadania, ksiąg wieczystych. W opracowaniu wykorzystano w niezbędnym zakresie najnows


Wstęp do prawoznawstwa

Wydanie 12/2018 | Isbn 9788381288729 | Autor: Skrypty Becka,
Skrypt Becka o Wstępie do prawoznawstwa zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki książce zrozumiesz:pojęcie prawa,role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa,normy i przepisy prawne,tworzenie, obowiązywanie oraz wykładnie prawa. Już w pracach nad poprzednim, dziesiątym wydaniem podręc


Prawo finansów publicznych

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381580021 | Autor: Skrypty Becka,
W książce o prawie finansów publicznych omówione zostały zagadnienia ogólne finansów publicznych, pojęcie pieniądza oraz problematyka polityki pieniężnej, prawo podatkowe i zagadnienia rynku finansowego. Książka Prawo finansów publicznych stanowi syntetyczne omówienie wielu autonomicznych zagadnień prawa finansowego. Trzecie wydanie


Prawo konstytucyjne kompendium Piotrowski

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381288743 | Autor: Skrypty Becka,
Książka z prawa konstytucyjnego uwzględnia stan prawny na dzień 12.8.2018 r. Książka Prawo konstytucyjne kompendium stanowi drugie wydanie (zmienione i uaktualnione), po 4 latach od momentu ukazania się pierwszego wydania książki na rynku wydawniczym. Obejmuje zmiany dotyczące m.in. ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 201