Skrypty Becka - Prawo handlowe spółki osobowe


Prawo handlowe spółki osobowe

Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325590840 | Autor: Skrypty Becka,
Skrypt Becka z prawa handlowego przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę zagadnień związanych z prawem spółek – spółek osobowych. W książce tej dokonano interpretacji postanowień przede wszystkim przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz rekonstrukcji norm prawnych wiążących podmioty, do których


Zarys prawa administracyjnego

Wydanie 4/2017 | Isbn 9788325599379 | Autor: Skrypty Becka,
Skrypt Zarys prawa administracyjnego zawiera zagadnienia ogólne i ustrojowe prawa administracyjnego, dotyczące m.in.: źródeł prawa administracyjnego, stosunku administracyjnoprawnego, form działania administracji publicznej, samorządu terytorialnego, kontroli administracji. W podręczniku Czytelnik znajdzie przedstawienie podstaw prawa admi


Prawna ochrona rodziny skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287739 | Autor: Skrypty Becka,
Podręcznik jest adresowany do studentów pedagogiki, zwłaszcza studiów sprofilowa­nych ku pedagogice opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, ale też pracy socjalnej, socjologii, psychologii, a także słuchaczy studiów podyplomowych dotyczących tych ob­szarów wiedzy. W programach studiów na tych kierunkach są prowadzone zajęcia do


Prawo w medycynie Fiutak

Wydanie 5/2019 | Isbn 9788381288668 | Autor: Skrypty Becka,
Celem książki prawo w medycynie jest przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliżenie poglądów polskiej doktryny oraz orzecznictwa na zagadnienia związane z problematyką błędów medycznych i odpowiedzialności pracowników służby zdrowia za ich pop


Prawo cywilne część ogólna Prawo rzeczowe

Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381288682 | Autor: Skrypty Becka,
Książka Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe zawiera zagadnienia dotyczące m.in.: źródeł prawa cywilnego, osób fizycznych i prawnych, czynności prawnych, przedawnienia, własności i uzytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych i posiadania, ksiąg wieczystych. W opracowaniu wykorzystano w niezbędnym zakresie najnows