Studia Prawnicze - Postępowanie karne Boratyńska


Postępowanie karne Boratyńska

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381282338 | Autor: Studia Prawnicze,
Książka z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Autorzy książki w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowania, które nie uległy zmianom jak i te, które poddano, często daleko idącym, modyfikacjom. Podręcznik sta


Prawo spółek Pyzioł Szumański

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381288965 | Autor: Studia Prawnicze,
Książka z prawa spółek jest adresowana nie tylko do studentów wydziałów prawa polskich uczelni jako podręcznik akademicki oraz do aplikantów sędziowskich, adwokackich, radcowskich i notarialnych jako repetytorium z tego zakresu, ale także dla prawników praktyków zajmujących się prawem spółek oraz wspólników bądź akcjonariuszy s


Zarys prawa cywilnego Machnikowski

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381288064 | Autor: Studia Prawnicze,
Podręcznik z zarysu prawa cywilnego w zwarty, ale wyczerpujący sposób przedstawia całość polskiego prawa cywilnego. Podręcznik z prawa cywilnego omawia:- część ogólną prawa cywilnego,- prawo zobowiązań,- prawo rzeczowe,- prawo rodzinne,- prawo spadkowe prawo własności intelektualnej. Układ książki z zarysu prawa cywilnego dostoso


Kryminalistyka Widacki Studia prawnicze

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381287975 | Autor: Studia Prawnicze,
Książka z kryminalistyki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki z kryminalistyki. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują jego redaktorzy i autorzy, wybitni przedstawiciele nauki prawa. W książce Kryminalistyka omówione zostały zagadnienia doty


Prawo handlowe Kidyba

Wydanie 20/2018 | Isbn 9788381287999 | Autor: Studia Prawnicze,
Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym (w tym zasad prowadzenia spraw i reprezentacji);- druga przedstawia pod