Studia Prawnicze - Postępowanie karne Boratyńska


Postępowanie karne Boratyńska

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381282338 | Autor: Studia Prawnicze,
Książka z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Autorzy książki w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowania, które nie uległy zmianom jak i te, które poddano, często daleko idącym, modyfikacjom. Podręcznik sta


Zarys prawa cywilnego Machnikowski

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381288064 | Autor: Studia Prawnicze,
Podręcznik z zarysu prawa cywilnego w zwarty, ale wyczerpujący sposób przedstawia całość polskiego prawa cywilnego. Podręcznik z prawa cywilnego omawia:- część ogólną prawa cywilnego,- prawo zobowiązań,- prawo rzeczowe,- prawo rodzinne,- prawo spadkowe prawo własności intelektualnej. Układ książki z zarysu prawa cywilnego dostoso


Prawo karne studia prawnicze

Wydanie 12/2019 | Isbn 9788381288989 | Autor: Studia Prawnicze,
Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności oraz kar, środków karnych i ich stosowania,- druga przedstawia pos


Prawo handlowe Kidyba

Wydanie 20/2018 | Isbn 9788381287999 | Autor: Studia Prawnicze,
Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym (w tym zasad prowadzenia spraw i reprezentacji);- druga przedstawia pod


Prawo spółek Pyzioł Szumański

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381288965 | Autor: Studia Prawnicze,
Książka z prawa spółek jest adresowana nie tylko do studentów wydziałów prawa polskich uczelni jako podręcznik akademicki oraz do aplikantów sędziowskich, adwokackich, radcowskich i notarialnych jako repetytorium z tego zakresu, ale także dla prawników praktyków zajmujących się prawem spółek oraz wspólników bądź akcjonariuszy s