Studia Prawnicze - Prawo konstytucyjne Banaszak


Prawo konstytucyjne Banaszak

Wydanie 8/2017 | Isbn 9788325594916 | Autor: Studia Prawnicze,
Książka z prawa konstytucyjnego przedstawia całość problematyki tej gałęzi prawa, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacją norm konstytucyjnych.Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.:konstytucyjnych zasad ustroju państwa,relacji pomiędzy prawem UE i prawem RP,status jednostki w państwie,prawa wyborczego,kompetencji organów pańs


Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381288019 | Autor: Studia Prawnicze,
W książce w 22 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.: - pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy, - zasady i źródła prawa pracy, - nawiązanie umownego stosunku pracy i jego charakter prawny, - ustanie i zmiany stosunku pracy, - pozaumowne stosunki pracy


Postępowanie administracyjne Wierzbowski

Wydanie 18/2017 | Isbn 9788325596347 | Autor: Studia Prawnicze,
W podręczniku z postępowania administracyjnego zostały uwzględnione zmiany wynikające m.in. z ustawy z 7.4.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r.Kompleksowe, zwięzłe i przystępne omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień dotyczących polskiego postępowania administracyjnego. Przewodnik pomag


Prawo handlowe Kidyba

Wydanie 20/2018 | Isbn 9788381287999 | Autor: Studia Prawnicze,
Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym (w tym zasad prowadzenia spraw i reprezentacji);- druga przedstawia pod


Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec

Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381288033 | Autor: Studia Prawnicze,
Książka Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami; druga omawia spółki jako przedsiębiorców, stosunki mająt