Tadeusz Skoczny - Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz


Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Wydanie 5/2019 | Isbn 9788381581882 | Autor: Tadeusz Skoczny,
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interesie publicznym, jak i przedsiębiorców oraz klient


Prawo pocztowe Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286237 | Autor: Tadeusz Skoczny,
Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.). Komentarz zawiera aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie przepisów ustawy – Prawo pocztowe wraz z najnowszymi zmianami. Jest to pierwsza tego typu publikacja na rynku wydawniczym mająca na celu wyjaśnienie z


Prawo konsumenckie w praktyce

Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325589028 | Autor: Tadeusz Skoczny,
Nowela ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 17.4.2016 r. jako że znacząco zwiększa poziom ochrony praw konsumentów na rynkach, a szczególnie na rynkach usług finansowych. Głównie jej rozwiązaniom oraz potencjalnym kierunkom i problemom jej stosowania poświęcona była Krajowa Konferencja Konsumencka, zorga


Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Wydanie 4/2016 | Isbn 9788325587529 | Autor: Tadeusz Skoczny,
Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interesie publicznym, jak i przedsiębiorców oraz klientów. Publikacja zawiera szczegółową i wnik


Polityki Unii Europejskiej: polityki sektorów infrastrukturalnych

Wydanie 1/2010 | Isbn 9788376270302 | Autor: Tadeusz Skoczny,
Kolejny podręcznik z serii „System Prawa Unii Europejskiej’ – Polityki Unii Europejskiej. Polityki sektorów infrastrukturalnych – przedstawiamy Czytelnikowi w momencie szczególnym: bezpośrednio po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Zmienił on Traktat o Unii Europejskiej (TUE), zachowując jego nazwę, oraz Traktat ustanawiający Wsp