Teksty Ustaw Becka - Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018


Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381581486 | Autor: Teksty Ustaw Becka,
Wysyłka książki nastąpi 10 grudnia 2018 rokuW 2018 r. weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku: - Ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychod


Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285346 | Autor: Teksty Ustaw Becka,
Stan prawny: 17 stycznia 2018 r.– zawiera zmiany wchodzące w życie 3.04.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 5) oraz 30.04.2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491) – oznaczono podwójnym stanem prawnym. Publikacja zawiera:- Kodeks postępowania cywilnego- Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym- Komornicy sądowi i egzekucja- Koszty sądowe w spra


Podatki 2019 Beck

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381287811 | Autor: Teksty Ustaw Becka,
Planowany termin wydania 31 stycznia 2019. W książce o podatkach zamieszczono następujące ustawy podatkowe:- Ordynację podatkową 2019,- ustawę o kontroli skarbowej,- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 roku,- ustawę o podatku dochodowym od osób fizyc


Kodeks cywilny Edycja Sądowa

Wydanie 37/2018 | Isbn 9788381581905 | Autor: Teksty Ustaw Becka,
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. Stan prawny: październik 2018 r. KC. KPC. KRO. KSCU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks cywilny,- Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny,- Kodeks postępowania cywilnego,- Przepisy wprowad


Kodeks postępowania administracyjnego Edycja Sądowa

Wydanie 27/2018 | Isbn 9788381581929 | Autor: Teksty Ustaw Becka,
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa. Stan prawny: październik 2018 r. KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks postępowania administracyjnego- Rozporządzenie Rady Ministrów w spraw