Teksty Ustaw Becka - Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa


Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa

Wydanie 36/2018 | Isbn 9788381288293 | Autor: Teksty Ustaw Becka,
Stan prawny: 11 czerwca 2018 r. Obejmuje następujące zmiany: Kodeks cywilny Nowy tekst jednolity z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) Kodeks postępowania cywilnego zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398) – weszła w życi


Kodeks karny 2018 Edycja sądowa

Wydanie 35/2018 | Isbn 9788381288286 | Autor: Teksty Ustaw Becka,
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks karny,- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,- Kodeks wykroczeń,- Kodeks postępowania karnego,- Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny,- Ko


Kodeks postępowania administracyjnego 2018 Edycja Sądowa

Wydanie 26/2018 | Isbn 9788381288279 | Autor: Teksty Ustaw Becka,
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Akty wykonawcze. Stan prawny 11 czerwca 2018 roku Publikacja obejmuje następujące zmiany:KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks postępowania administracyjnego- Rozporządzenie


Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące

Wydanie 16/2018 | Isbn 9788381288262 | Autor: Teksty Ustaw Becka,
Książka z prawa nieruchomości zawiera: - Prawo budowlane, - Gospodarka nieruchomościami, - Własność lokali, - Spółdzielnie mieszkaniowe, - Ochrona praw lokatorów. - Dodatki mieszkaniowe, - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz inne akty prawne. Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa pracy. Adresowana jest do p


Podatki 2018 Beck

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287883 | Autor: Teksty Ustaw Becka,
W razie konieczności skorzystania z innego stanu prawnego zachęcamy do posłużenia się kartą zdrapką umożliwiającą elektroniczny dostęp do aktów zawartych w zbiorze. Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązując