Teksty Ustaw Becka - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące


Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące

Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381285766 | Autor: Teksty Ustaw Becka,
Teksty ustaw Becka zawierają:- Kodeks postępowania karnego - Kodeks karny wykonawczy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - Opłaty w sprawach karnych - Postępowanie w sprawach nieletnich - Przeciwdziałanie narkomanii - Akty wykonawcze Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego procesowego. Adresowana jest do pr


Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące

Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381285797 | Autor: Teksty Ustaw Becka,
Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks wykroczeń Kodeks karny skarbowy Ustawa o świadku koronnym Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Opłaty w sprawach karnych Ochrona i pomoc pokrzywdzonym Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi Akty wykonawcze Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego materialnego


Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące

Wydanie 6/2018 | Isbn 9788381288309 | Autor: Teksty Ustaw Becka,
Teksty ustaw Becka z kodeksu cywilnego i prawa rodzinnego zawierają:\r\n- Kodeks cywilny - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Prawa konsumentów - Księgi wieczyste i hipoteka - Własność lokali\r\n- Spółdzielnie mieszkaniowe - Prawo prywatne międzynarodowe oraz inne akty prawne. Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa cywilnego mat


Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa

Wydanie 36/2018 | Isbn 9788381288293 | Autor: Teksty Ustaw Becka,
Stan prawny: 11 czerwca 2018 r. Obejmuje następujące zmiany: Kodeks cywilny Nowy tekst jednolity z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) Kodeks postępowania cywilnego zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398) – weszła w życi


Kodeks karny 2018 Edycja sądowa

Wydanie 35/2018 | Isbn 9788381288286 | Autor: Teksty Ustaw Becka,
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks karny,- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,- Kodeks wykroczeń,- Kodeks postępowania karnego,- Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny,- Ko