Teresa Kiziukiewicz - Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz


Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz

Wydanie 7/2012 | Isbn 9788389179685 | Autor: Teresa Kiziukiewicz,
Książka ma na celu przedstawienie ogólnych zasad rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem jej powiązań z rachunkowością finansową w warunkach polskich przedsiębiorstw. Po scharakteryzowaniu istoty i zakresu rachunkowości zarządczej oraz jej powiązań z zarządzaniem, prezentuje się możliwości wykorzystania obligatoryjnej sprawozd


Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz część 2

Wydanie 7/2011 | Isbn 9788389179654 | Autor: Teresa Kiziukiewicz,
Książka uwzględnia nowelizacje ustawy o rachunkowości. Publikacja ma na celu przedstawienie ogólnych zasad rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem ich przydatności w polskich przedsiębiorstwach.


Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz

Wydanie 7/2016 | Isbn 9788326489518 | Autor: Teresa Kiziukiewicz,
Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest dla księgowych, doradców podatkowych, osób prowadzących biura rachunkowe oraz biegłych rewidentów. Zainteresuje również dyrektorów ekonomicznych, analityków finansowych i członków rad nadzorczych. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych, studentów studiów eko


Ustawa o rachunkowości Komentarz LexisNexis

Wydanie 6/2014 | Isbn 9788327808769 | Autor: Teresa Kiziukiewicz,
W Komentarzu Autorzy nie ograniczają się tylko do interpretacji przepisów ustawy, lecz także powołują się na międzynarodowe regulacje, w tym MSSF/MSR i dyrektywy UE. W razie potrzeby odwołują się również do przepisów podatkowych i innych regulacji polskiego prawa. W książce zawarte są liczne schematy, tabele i przykłady. W obecny


Rachunkowość nie tylko dla księgowych

Wydanie 1/2007 | Isbn 8320816914 | Autor: Teresa Kiziukiewicz,
Powszechne jest mniemanie, że rachunkowość jest głównie dla księgowych. Jest to mylne podejście, ponieważ podstawową funkcją rachunkowości jest dostarczanie informacji o jednostce gospodarczej. Adresatami tych informacji są różni odbiorcy wewnętrzni i zewnętrzni, którzy dzięki nim mogą odnieść wiele korzyści, pod warunkiem jed