Waldemar Zubrzycki - Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz


Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381581189 | Autor: Waldemar Zubrzycki,
Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Komentarz. Komentarz do ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 452 ze zm.), która oparta jest na regulacjach prawnych wypracowanych przez społeczność międzynarodową, wśród których do najważniejszych należą konwencje i protokoły Organizacji Narodów