Wojciech Budzyński - Negocjowanie i zawieranie umów handlowych


Negocjowanie i zawieranie umów handlowych

Wydanie 1/2009 | Isbn 9788375610550 | Autor: Wojciech Budzyński,
Celem książki jest pokazanie, jak skomplikowanym procesem jest zawarcie dobrej umowy, jak unikać niebezpieczeństw i pułapek, jak negocjować, aby zabezpieczyć swoje interesy. Autor koncentruje się na umowach sprzedaży i dostawy, zawieranych z partnerami krajowymi i zagranicznymi, analizując je zarówno z punktu widzenia sprzedającego, jak


Umowy w handlu krajowym i zagranicznym

Wydanie 1/2012 | Isbn 9788375611717 | Autor: Wojciech Budzyński,
Jest to książka o dużych walorach praktycznych, adresowana do szerokiego środowiska biznesowego, prowadzącego działalność z partnerami krajowymi lub zawierającego transakcje importowo-eksportowe. Wiedza w niej zawarta pozwala skonstruować dobrą umowę handlową, zabezpieczyć własne interesy, ustrzec się przed „pułapkami” wynikaj


Wizerunek równoległy nowa szansa promocji firmy i marki

Wydanie 1/2008 | Isbn 8375610208 | Autor: Wojciech Budzyński,
Książka zawiera nową, oryginalną koncepcję kreowania i wykorzystywania w podejmowaniu decyzji marketingowych tzw. wizerunku równoległego. Autor wskazuje, w jaki sposób tradycyjne rozumienie wizerunku ogranicza rozwój działań promocyjnych, jak wizerunek odbierają różne grupy uczestników rynku, jakie są uwarunkowania w budowaniu i zar


Public relations Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku

Wydanie 1/2008 | Isbn 8375610215 | Autor: Wojciech Budzyński,
Książka ma charakter poradnika ukazującego krok po kroku, jak przygotować i prowadzić konkretne działania w zakresie public relations. Autor zaczyna od usystematyzowania wiedzy na temat omawianej dziedziny, przechodząc następnie do tworzenia strategii public relations, organizowania współpracy z prasą, integrowania pracowników poprzez k