Wojciech Dubis - Kodeks cywilny Komentarz Gniewek


Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Wydanie 8/2017 | Isbn 9788325595432 | Autor: Wojciech Dubis,
Komentarz do kodeksu cywilnego pod redakcją Edwarda Gniewka oraz Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Komentarz opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Zamierzeniem zespołu autorskiego komentarza było przedstawienie wywa


Wykładnia umów standardowe klauzule umowne

Wydanie 2/2018 | Isbn 9788325599058 | Autor: Wojciech Dubis,
Publikacja zawiera omówienie 39 klauzul występujących w umowach gospodarczych, w tym m.in. klauzuli arbitrażowej, klauzul dotyczących zaliczki i zadatku, kary umownej, klauzuli dotyczącej umownego prawa odstąpienia i odstępnego, klauzuli zakazu konkurencji, klauzuli poufności, klauzul kasatoryjnych, klauzuli wyboru prawa, klauzuli języka.


Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Wydanie 7/2016 | Isbn 9788325579913 | Autor: Wojciech Dubis,
Komentarz do Kodeksu cywilnego prof. Edwarda Gniewka jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowią