Wojciech Kośla - Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz


Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325599669 | Autor: Wojciech Kośla,
Komentarz powstał w związku z opublikowaniem projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 z 20.1.2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa ma obowiązywać od 23.2.2018 r., a 3.1.2018 r. powinny wejść w życie regulacje odnosz