Wolska Hanna - Nowe prawo przedsiębiorców


Nowe prawo przedsiębiorców

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381280525 | Autor: Wolska Hanna,
Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A


Jutro pójdę w świat Język polski 5 Podręcznik

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788302174780 | Autor: Wolska Hanna,
W jednym podręczniku uczeń znajdzie zarówno zagadnienia literackie, w jaki sposób i gramatyczne oraz ortograficzne, dzięki czemu ma wszystkie potrzebne wiadomości w jednym miejscu. Treści językowe i ortograficzne zostały oznaczone kolorem (pierwsze na zielono, drugie na niebiesko) i charakterystyczną grafiką, więc łatwo je odszukać. P


Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381282284 | Autor: Wolska Hanna,
Spółka komunalna, której domeną jest realizacja zadań publicznych ze sfery użyteczności publicznej, ma możliwość wykorzystania przewidzianych w prawie instytucji umożliwiających jej nie tylko wykonanie przedmiotowych zadań, ale również zapewniających efektywne gospodarowanie środkami publicznymi pozostającymi w jej dyspozycji. Nal


Dermatologia w praktyce

Wydanie 2/2017 | Isbn 9788320054200 | Autor: Wolska Hanna,
W książce przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące postępowania profilaktycznego i diagnostyczno-terapeutycznego w chorobach skóry i przenoszonych drogą płciową. Bardzo dokładnie opisano obrazy chorobowe schorzeń, z podkreśleniem najczęściej występujących postaci klinicznych. Drugie wydanie zostało uaktualnione. Dodano dwa nowe


Jutro pójdę w świat 6 Podręcznik do kształcenia literackiego kulturowego i językowego

Wydanie 4/2017 | Isbn 9788302162374 | Autor: Wolska Hanna,
Podręcznik Jutro pójdę w świat do kl. 6. rozwija twórcze umiejętności uczniów. Autorki zadbały o przyjazny uczniowi sposób przekazywania wiedzy językoznawczej i zachęcanie do aktywnego i świadomego odbioru literatury. Przytoczone tu teksty literackie są bliskie uczniom i zgodne z ich zainteresowaniami. Na poziomie odpowiednim dla szó