Wzory Pism Becka - Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański


Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański

Wydanie 6/2017 | Isbn 9788325595722 | Autor: Wzory Pism Becka,
Książka z pism procesowych zawiera prawie 500 wzorów pism procesowych zawartych w XIX rozdziałach, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Wychodząc naprzeciw trudnościom, w niniejszym zbiorze zawarto wzory pism, których podstawę sporządzenia stanowi Kodeks postępowania karnego. Nie


Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych

Wydanie 3/2017 | Isbn 9788325595647 | Autor: Wzory Pism Becka,
Obok każdego wzoru, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, dzięki któremu możliwe jest właściwe wykorzystanie poszczególnych wzorów w praktyce. Ponadto przedstawiono dorobek orzecznictwa sądowego z przytoczonymi tezami mającymi związek z problematyką stosowania omawianych u


Cywilne wzory umów oświadczeń wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286671 | Autor: Wzory Pism Becka,
Cywilne wzory umów oświadczeń wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD. Prezentowana publikacja to pozycja zawierająca zestawienie ok. 100 cywilnych wzorów umów, oświadczeń, wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomości. Publikację przygotowano zarówno z myślą o praktykach – osobach profesj


Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381285582 | Autor: Wzory Pism Becka,
Publikacja obejmuje ponad 250 wzorów pism procesowych najczęściej występujących w sprawach rodzinnych – zamieszczonych zgodnie z systematyką kodeksową.Niniejsze, 3. wydanie zawiera najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:ustawą o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 406), dotyczące zamieszczeni


Umowy pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych

Wydanie 2/2017 | Isbn 9788325595708 | Autor: Wzory Pism Becka,
Umowy, pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD, to publikacja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów, pism i pism procesowych najczęściej występujących zarówno w obrocie cywilnym, jak i postępowaniu cywilnym.Opracowanie zawiera ok. 110 wzorów um