Wzory Pism Becka - Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński


Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285575 | Autor: Wzory Pism Becka,
Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co książki z tej serii stanowią profesjonalną pomoc dla radców prawnych i adwokatów. Książka Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD to pub


Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami

Wydanie 3/2019 | Isbn 9788381286695 | Autor: Wzory Pism Becka,
Publikacja Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD obejmuje ponad 140 wzorów pism, w tym, w przeważającej mierze pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe, występujących w sprawach rodzinnych.


Akty notarialne Praktyczne komentarze. Orzecznictwo Koszty

Wydanie 2/2019 | Isbn 9788381584838 | Autor: Wzory Pism Becka,
Publikacja Akty notarialne. Praktyczne komentarze. Orzecznictwo. Koszty zawiera ponad 220 wzorów aktów notarialnych najczęściej spotykanych w praktyce. Akt notarialny to urzędowy dokument stwierdzający treść dokonanej czynności prawnej, który potwierdza i opisuje przeprowadzenie czynności prawnej.


Ubezpieczenia społeczne

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381286695 | Autor: Wzory Pism Becka,
Pisma i formularze z zakresu ubezpieczeń społecznych z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism oraz formularzy najczęściej występujących w praktyce wraz z objaśnieniami jak powinny zostać wypełnione.


Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381289641 | Autor: Wzory Pism Becka,
Pisma, pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD