Wzory Pism Becka - Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD


Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285568 | Autor: Wzory Pism Becka,
Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD. Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD, to publikacja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów (ponad 150) najczęściej występujących w obrocie gospodarczym. Opracowanie obejmuje umowy nazwane z Kodeksu cywilnego, innych ustaw oraz ukształtowane prze


Cywilne wzory umów oświadczeń wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286671 | Autor: Wzory Pism Becka,
Cywilne wzory umów oświadczeń wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD. Prezentowana publikacja to pozycja zawierająca zestawienie ok. 100 cywilnych wzorów umów, oświadczeń, wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomości. Publikację przygotowano zarówno z myślą o praktykach – osobach profesj


Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285575 | Autor: Wzory Pism Becka,
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera 256 wzorów pism procesowych, obejmujących zarówno procesowe, jak i materialnoprawne pisma tworzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawn


Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381285582 | Autor: Wzory Pism Becka,
Publikacja obejmuje ponad 250 wzorów pism procesowych najczęściej występujących w sprawach rodzinnych – zamieszczonych zgodnie z systematyką kodeksową.Niniejsze, 3. wydanie zawiera najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:ustawą o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 406), dotyczące zamieszczeni


Pisma i umowy z zakresu prawa pracy

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381286664 | Autor: Wzory Pism Becka,
Pisma i umowy z zakresu prawa pracy (materialnego i procesowego) z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera zestawienie wzorów najczęściej występujących w praktyce, tworzonych na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Każdy z wzorów zawartych w opracowaniu uzupełniony został o uwagi i objaśnienia. Ponadto, objaśnienia opatr