Wzory Pism Becka - Umowy pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych


Umowy pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381289634 | Autor: Wzory Pism Becka,
Umowy, pisma i pisma procesowe z zakresu zabezpieczenia roszczeń i egzekucji świadczeń w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów, pism oraz pism procesowych najczęściej występujących w prawie cywilnym. Kolejne, 3. wydanie – zawiera ok. 110 wzorów umów, pism i pism


Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych

Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381285582 | Autor: Wzory Pism Becka,
Publikacja obejmuje ponad 250 wzorów pism procesowych najczęściej występujących w sprawach rodzinnych – zamieszczonych zgodnie z systematyką kodeksową. Niniejsze, 3. wydanie zawiera najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:- ustawą o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 406), dotyczące zamieszcz


Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381289627 | Autor: Wzory Pism Becka,
Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów, pism oraz pism procesowych najczęściej występujących w prawie handlowym. Kolejne, 4. wydanie – zawiera zaktualizowane orzecznictwo oraz omówienie najnowszych zmian legislacyjnych wprowadzonych


Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

Wydanie 4/2018 | Isbn 9788381285575 | Autor: Wzory Pism Becka,
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera 256 wzorów pism procesowych, obejmujących zarówno procesowe, jak i materialnoprawne pisma tworzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawn


Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD

Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381289641 | Autor: Wzory Pism Becka,
Pisma, pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD