Zbigniew Radwański - Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa


Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788376011455 | Autor: Zbigniew Radwański,
W skład pakietu wchodzą Zobowiązania - część szczegółowa i Zobowiązania - część ogólna autorstwa Janina Panowicz Lipska, Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, Podręczniki Prawnicze. Podręcznik Zobowiązania - część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Dwunaste wydanie książki Zobowiązani


Prawo cywilne część ogólna Olejniczak

Wydanie 14/2017 | Isbn 9788325599171 | Autor: Zbigniew Radwański,
Czternaste wydanie książki z prawa cywilnego uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. W podręczniku prawniczym Prawo cywilne - część ogólna zostały opi


Zobowiązania część ogólna Olejniczak

Wydanie 13/2018 | Isbn 9788381288088 | Autor: Zbigniew Radwański,
Podręcznik prawniczy Zobowiązania część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:- naprawienia szkody,- świadczeń pieniężnych,- umów zobowiązaniowych- czynów niedozwolonych oraz- bezpodstawnego wzbogacenia. Trzynaste wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literat


Zobowiązania część szczegółowa

Wydanie 12/2017 | Isbn 9788325598747 | Autor: Zbigniew Radwański,
Podręcznik Zobowiązania – cześć szczegółowa omawia m.in.:umowy regulujące przeniesienie praw,umowy regulujące używanie rzeczy i świadczenie usług,umowy dotyczące stosunków kredytowych i zabezpieczenia wierzytelności,umowy o funkcji alimentacyjnej,umowę ubezpieczenia, umowę spółki.Dwunaste wydanie uwzględnia zmiany stanu prawneg


Zobowiązania część ogólna Radwański

Wydanie 11/2014 | Isbn 9788325565190 | Autor: Zbigniew Radwański,
Obejmuje tematykę uregulowana przede wszystkim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą naprawienia szkody,\r\nświadczeń pieniężnych, umów zobowiązaniowych, czynów niedozwolonych oraz bezpodstawnego wzbogacenia.\r\nDziesiąte wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentacje wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykł