Zdzisław Kędzia - Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Komentarz


Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Komentarz

Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381284622 | Autor: Zdzisław Kędzia,
Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi komentarz na świecie do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, który Polska ratyfikowała w 1977 r. Stanowi on zatem część polskiego porządku prawnego. Traktat ten został ratyfikowany przez 166 państw ze wszystkich kontynentów. Towarzyszy jemu jako osobny trakta